_____________________________________________________________________________________________________________________

Jeg har en youtube kanal der jeg legger ut merkelige videoer.

bbaauuiiss

Jeg har også en annen kanal til musikken jeg lager.

Leon Baumann